วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนไปถวายเทียน จำนวน 5 วัด ได้แก่ – วัดคลองโพธิ์ – วัดอรัญญิการาม – วัดท่าถนน – วัดธรรมมาธิปไตย – วัดดอยท่าเสา