วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ดร.สิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตาม เยี่ยมชมการดำเนินงาน ห้องเรียนอาชีพ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีเจษฏาภรณ์ พรหนองแสง ศึกษาธิการภาค 17 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์