วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์