วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ กล่าวรายงานโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์