วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด อาชีวะรักการอ่านพัฒนาสู่อาเซียน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ