วันที่ 10 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์