วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่งานโครงการพิเศษและงานครูที่ปรึกษา)