วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบหมายหน้าที่ให้ นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก