วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์