วันที่ 2 พ.ย 2565 งานครูที่ปรึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้นำนักเรียน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาเข้ารับเกียรติบัตร และเงินรางวัล สำหรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ดำเนินงานโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้รับมอบรางวัลจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านวสันต์ ขาวสง่า เป็นประธานในพิธี