วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงครัว ศาลาธรรมสังเวช ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์