วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์