วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร. บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์