วันที่ 7 มกราคม 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลา เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก