วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Canva for education” โดย งานสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์