วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษอุตรดิตถ์