วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์