วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พิธีปฐมนิเทศนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ & โรงเรียนลับแลพิทยาคม “ห้องเรียนอาชีพรูปแบบ การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน” ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์