System

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครู ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครู ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการโรงแรม

วันที่ 8 เมษาบน2564 พิธีซ้อมใหญ่มอบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 8 เมษาบน2564
พิธีซ้อมใหญ่มอบประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และครูอาวุโสประจำปี 2564 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และครูอาวุโสประจำปี 2564 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ร่วมให้กำลังใจ มาย เบญจมาพร ค้ำชู TI 032 และ เดล ประเมษฐ์ หลากจิตร TI099 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ระดับภาคเหนือ

ร่วมให้กำลังใจ มาย เบญจมาพร ค้ำชู TI 032 และ เดล ประเมษฐ์ หลากจิตร TI099 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ระดับภาคเหนือ

1 2 3