ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร. บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติสมรรถนะสูง คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กปีใหม่ 2566) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพิกุลแก้ว (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา) ประธานโดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

1 17 18 19 20 21 41