โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยากรโดยครูเพ็ญลักษณ์ มูลอินตา ณ ห้องสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์