ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่-นางสาวกิตติกานต์ คำชมพู ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอสาขางาน ธุรกิจแฟชั่น2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ -นางสาววราภรณ์ สุดทอ ปวส.2 สาขางาน เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่-นางสาวกิตติกานต์ คำชมพู ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอสาขางาน ธุรกิจแฟชั่น2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ -นางสาววราภรณ์ สุดทอ ปวส.2 สาขางาน เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

1 34 35 36 37 38 41